MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Mapa přináší informace o přístupnosti objektů a veřejných prostranství z pohledu osob s omezenou schopností pohybu.