Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.5 Dokončení Městského okruhu

Pozitivní dopady

  • Zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu

Jedná se o propojení připojovacích a odbočovacích pruhů do průpletového úseku, což znamená rozšíření násypu pozemní komuniace o cca 3 m na každou stranu (pravděpodobně bude nutné i vybudování protihlukových stěn) v délce cca 350 m, nebo zásah do středního dělícícho pásu a rekonstrukci vozovek v délce cca 600m. Jedná se o výkup pozemků, přípravu projektové dokumentace a realizaci.