Zastávkový informační systém Středočeský kraj

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.10 Integrované služby v mobilitě

Pozitivní dopady

  • zlepšení informovanosti cestující veřejnosti o nabídce veřejné dopravy
  • zvýšení garance návazností – možnost zajištění garantovaných přestupů pro cestující veřejnost (on-line informace pro cestující)
  • vytvoření efektivního nástroje pro zajištění mimořádností v dopravě
  • zvýšení důvěry cestujících ve veřejnou dopravu (zvýšení četnosti jejího využívání, zastavení poklesu cestujících ve veřejné dopravě, zvýšení celkové spokojenosti)
  • sjednocení standardů dopravní obslužnosti pro oblast Prahy a Středočeského kraje

Předmětem projektu je zavedení zastávkových informačních prvků (sloupků, panelů) na vybrané zastávky veřejné dopravy ve Středočeském kraji.

Počet informačních sloupků/panelů: 809   

V rámci informačních sloupků se počítá s využitím technologie E-Paper.  Financování bude z 85 % zajištěno z programu  IROP (ITI Pražská metropolitní oblast), z 5 % ze státního rozpočtu a z 10 % z vlastních zdrojů Středočeského kraje/ případně příslušné obce/obcí.