Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov – Vinohrady)

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

  • Podpora aktivní mobility
  • Cháněné západovýchodní spojení pro cyklisty skrze centrum

Předmětem opatření je studie možnosti zřízení vysoce komfortní chráněné cyklotrasy na spojení center Smíchova a Vinohrad, vedené komfortně převážně v přidruženém prostoru a ulicemi s mírným stoupáním.

Vedení cyklistické dopravy od Smíchova (Praha 5) na Nové Město a Vinohrady (Praha 2) v koridoru Jiráskova mostu a ulic Žitné nebo Ječné je přirozené díky jejich relativně konstantnímu sklonu nepřesahujícímu 5 % a prostorovému dimenzování ulice, které umožňují zřídit plnohodnotná cykloopatření.

Pro začlenění koridoru do celoměstského systému cyklotras je třeba upravit vedení tras A14 a A231, ze kterých se trasa seskládá.

Jednotlivé úseky lze realizovat v různé kvalitě v závislosti na možných změnách organizace dopravy, u kterých je kvalitní bezmotorové řešení víceméně doprovodným pozitivem.

Mozartova – Jiráskův most:

  • Ve stávajícím dopravním režimu maximum integrace a segregované úseky, vedení přes Anděl.
  • V případě zrušení malého smíchovského okruhu je možné
  • obousměrné vedení ulicí Kartouzskou a V Botanice.

Jiráskův most:

  • Jednosměrné kodaňské pásy nebo obousměrná stezka na rozšířeném severním chodníku.

Jiráskovo nám. – Karlovo nám

– Variantně buď Myslíkovou a Odborů (nutné kodaňské pásy a zásadní rekonstrukce ulice, příp. její zklidnění a zvážení režimu v ul. Odborů) nebo Resslovou (snížit počet pruhů na 3, v řazení zachovat 2).

Karlovo nám.

  • Řešení v závislosti na dalším trasování, bez ztraceného spádu.

Žitná, Anglická (po náměstí Míru)

  • Obousměrná stezka na jižní straně ulice.
  • K prověření alternativa vedení ulicí Ječnou (bylo by patrně nutné snížení počtu pruhů a změna organizace dopravy v širší oblasti Nového Města).