Vývoj multiagentního a adaptivního řízení dopravy

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýší plynulost provozu na pozemních komunikacích ve městě, sníží spotřeba PHM a omezení negativních dopadů plynoucích z provozu na pozemních komunikacích (emise, hluk, atd.),
  • úspory nákladů plynoucích z potřeby neustálé obnovy a vytváření nových předem vytvořených signálních programů, a to včetně expertních systémů, které mají reagovat v případě mimořádných událostí,
  • omezení rizika nevhodných zásahů do řízení dopravy (automatizace),
  • podpora mezisektorové spolupráce a aplikaci nových technologií,
  • vyvinutí jednoho z nejmodernějších řešení na poli řízení dopravy ve velkých aglomeracích s omezenými možnostmi výstavby nových komunikací,
  • automatizovaná reakce na dopravní excesy, kterých je v Praze průměrně 130 denně rozšiřitelnost systému řízení dopravy na rozsáhlé území města,
  • zvýšení intenzity využití současné telematické infrastruktury.

Světelně signalizační zařízení jsou řízena na základě předem vytvořených signálních programů, které zohledňují očekávané dopravní zatížení, kapacitu dopravní sítě a vlastní poměry v křižovatce. Jen okrajově se uplatňují územně rozsáhlejší systémy dopravně závislého řízení, které mohou navolit pro danou situaci vhodnější signální program či dokonce měnit okrajové podmínky dynamického řízení jednotlivých křižovatek. Stávající systém řízení tak nemusí v některých případech reagovat optimálně, např. ve vazbě na uzavírky komunikací, mimořádné události a jiné významné změny kapacity dopravní sítě.

Cílem tohoto opatření je vývoj automatického systému řízení dopravy, který by uměl plně optimalizovat řízení dopravy na základě okamžitého vyhodnocení dopravní situace v širokém územním rozsahu.