Vytvoření pracovní pozice Specialista pro nákladní dopravu

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.8 Zásobování města

Pozitivní dopady

  • řešení tématu městského zásobování na úrovni města
  • vytvoření strategie městské logistiky pro oblast PMO včetně jejího prosazování

Vytvoření pracovní pozice „Specialista pro nákladní dopravu“ pro Prahu (na úrovni MHMP nebo jiné organizace zřízené městem) a Středočeský kraj, jehož náplní práce bude řešení otázky městského zásobování. Specialista pro nákladní dopravu se bude podílet na zpracování strategických dokumentů v oblasti měststkého zásobování včetně jejich následného prosazování. Bude zastupovat město při jednáních s průmyslovými partnery, kde bude prosazovat alternativní a inovativní řešení zásobování na poslední míli.