Tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • zlepšení obsluhy území (napojení Sídliště Libuš na tramvajovou síť)
  • podpora tangenciálních vazeb
  • nabídka alternativního spojení do centra města (alternativa k metru C)

Prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Levského/Sídliště Modřany na Libuš. Výhledově napojení ke stanici metra D.

V první fázi se počítá se vznikem úvraťové konečné v ul. Novodvorské, z čehož plyne potřeba nasazení obousměrných tramvajových vozidel.

S výstavbou metra D bude dobudována plnohodnotná tramvajová smyčka na přilehlém pozemku na východní straně Novodvorské ulice. 

Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II).