Tramvajová smyčka Depo Hostivař

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými linkami a metrem A a autobusovými linkami v terminálu Depo Hostivař, ve výhledu i na železniční dopravu
  • zvýšení operativnosti tramvajové sítě
  • zkulturnění veřejného prostoru přestupního terminálu (např. nová zeleň)

Výstavba nové tramvajové smyčky Depo Hostivař za účelem zlepšení přestupních vazeb na metro A návazné autobusové linky ve východním sektoru města. 

Výhledově je počítáno i s přestupní vazbou na železniční dopravu (městské železniční linky).

Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II).