Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení atraktivity veřejné dopravy
  • zvýšení ekonomické a energetické efektivity provozu veřejné dopravy
  • lokální snížení emisí v oblasti křižovatky
  • odstranění zjevně nadbytečného řízení dopravy v časových obdobích, kdy není potřeba
  • snížení čekacích dob pro vozidla IAD a pro chodce
  • úspory na provozu SSZ

Předmětem opatření je koncepční příprava a následná realizace systémového vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách, a to plošně s výjimkou velmi významných či jinak specifických křižovatek. Opatření si klade za cíl odstranit zbytečné zastavování spojů veřejné dopravy a související zvýšení cestovní rychlosti, respektive odstranění zbytečného řízení křižovatky prostřednictvím SSZ v obdobích dne, kdy to zjevně není zapotřebí. Druhotným efektem opatření bude snížení emisí v okolí křižovatek, kdy se vozidla přijíždějící na křižovatku nebudou déle zdržovat v prostoru křižovatky.