Systémová údržba dat o bezbariérovosti zastávek VHD

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Realizací opatření dojde k doplnění komplexu informací poskytovaných prostřednictvím uživatelských aplikací o spolehlivé informace o bezbariérovosti všech zastávek tramvají a autobusů na území HMP. Cílem je, aby se data v databázi aktualizovala nejen v případě přestaveb a dalších větších fyzických zásahů, ale i při výlukách, přesunech zastávek a podobně.


Opatření zahrnuje systémové nastavení údržby databáze o bezbariérovosti zastávek TRAM i BUS na území HMP (zadávání údajů správci jednotlivch zastávek, vytvoření příslušné back-office (aplikace; datové uložiště) a následné on-line poskytování těchto informací cestujícím prostřednictvím komunikačních kanálů města a PID.