Strategie zpřístupnění stanic metra cestujícím s kolem

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

Větší vzdálenosti je uživatel schopen překonat páteřní kolejovou dopravou. Počáteční a koncový úsek své cesty realizuje na jídním kole. Zároveň je uživateli umožněno využít MHD v případě defektu, úrazu nebo špatného počasí.

Zvýší se bezpečnost přesunu kola. Uživatel nebude muset kolo vláčet po schodech ani držet na eskalátorech, což je podle norem nelegální. Přeprava kol v metru se zpřístupní také lidem, kteří nemají fyzické schopnosti na to kolo přenášet. Jednat se může také o maminku s dítětem nebo o cestování s dětským přívěsným vozíkem. Jedná se také o lidi s hendikepem využívající kolo jako kompenzační pomůcku.


Strategie má za cíl navrhnout možnosti zpřístupnění jednotlivých stanic metra cestujícím s jízdním kolem. Měla by obsahovat analýzu současné situace a navrhnout postup zpřístupnění aktuálně nelegálně přístupným stanicím s návaznostmi na dopravní situaci v okolí stanice. Součástí by měla být také kontrola přístupnosti v současnoti již už navržených nových stanic metra D, aby od samého začátku bylo počítáno s přístupností pro cestující s jízdním kolem.

Opatření má všeobecně za cíl umožnit cestujícím přepravu jízdních kol a bezbariérový přístup k metru. Pokud ve stanici není výtah umožňující přepravu kol, měly by zde být instalovány vodící lišty na pevných schodištích nebo situace řešena jinak.

Využití není jen pro každodenní uživatele jízdního kola a rekreační turisty, ale také pro občany, kteří jízdní kolo (nebo podobný bezmotorový prostředek) využívají jako kompenzační pomůcku k pohybu.