Soustředění kompetencí v marketingu PID pod organizátora IDS

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

  • snížení neefektivit v činnostech marketingu a komunikace
  • zrychlení a zkvalitnění kominkace s cestujícími
  • zvýšení důvěry s systém PID
  • zvýšení informovanosti zejména v regionu

Součástí jednotné kvality služby systému PID musí být i jednotný marketing, který je systémovou činností příslušící organizátorovi IDS. V současné době jsou poměrně roztříštěné a nejasně vymezené kompetence mezi jednotlivými městskými orgnaizacemi, nejvíce mezi ROPID a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Projevuje se to nejen v chaotické komunikaci vůči veřejnosti, ale také v neefektivnostech při plánování a realizaci jednotlivých komunikačních a marketingových projektů. Mnoho činností pro celý systém PID nesystémově zajišťuje jeden z dopravců (DPP), byť nejvýznamnější. S postupným rozšiřováním systému PID na celé území Středočeského kraje je však čím dál potřebnější nejen vyjasnit si vzájemné kompetence, ale některé z nich i přenastavit ve světle nového územního rozsahu PID.

Předmětem opatření je analýza současného stavu a navrhžení a realizace postupných kroků (procesních organizačních i personálních) vedoucích k centralizaci marketingu veřejné dopravy pod organizátora IDS a jeho modernizaci na základě skutečné potřeby uživatelů i dalších zainteresovaných subjektů v souladu s trendem mobility as a service.