Scénáře řízení dopravy

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • standardizovaná reakce na konkrétní událost v rámci širšího území

V předchozích letech byla vytvořena množina několika desítek scénářů v rámci různých investičních akcí, které jsou k dnešnímu datu implementovány v HDŘÚ. Jedná se o scénáře řízení oblasti prostřednictvím SSZ a informačních tabulí ZPI, které reagují na mimořádné dopravní situace. Tyto scénáře jsou připraveny pro řešení mimořádných situací souvisejících s provozem tunelového komplexu Blanka. Jejich odzkoušení, odladění a zprovoznění v reálném prostředí doposud není dokončeno. Jejich aplikování na HDŘÚ brání nedůvěra ze strany obsluhy ústředny (PČR).

Doporučuje se uvést navržené scénáře do praxe a případně je podrobit optimalizaci na základě zkušeností dispečerů.