Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.9 Parkoviště P+R a B+R

Pozitivní dopady

  • Vytvoření uživatelsky příjemného systému záchytných parkovišť P+R, díky kterému se podaří převést větší počet uživatelů individuální automobilové dopravy do veřejné hromadné dopravy.

Cílem provozního konceptu záchytných parkovišť P+R je navržení jednotného systému záchytných parkovišť P+R v Praze a Středočeském kraji tak, aby byl uživatelsky příjemný pro své potenciální uživatele. V rámci této koncepce dojde ke kategorizaci a standardizaci jednotlivých parkovišť P+R, od čehož se budou odvíjet následující parametry:

  • kapacita záchytného parkoviště P+R;
  • technický standard vybavenosti a zabezpečení;
  • jednotný tarif, odstupňovaný podle kategorií;
  • propojení s odbavovacím systémem IDS.

Provozní koncept se bude dále zabývat problematikou provozovatele parkovišťě P+R a finančního modelu v souvislosti s investičními a provozními náklady.