Propojení Černý Most – Kyje Na Hutích

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

  • Nové komfortní a bezpečné propojení zajišťující výrazné zkrácení cest od metra do hustě obydlené oblasti a naopak.
  • Zkrácení vazeb za službami jižně od Rajské zahrady.

Studie nového propojení Černého mostu a Kyjí (Na Hutích) za účelem zkrácení cesty na metro Rajská zahrada a navázání na novou zastávku vlaku Praha – Rajská zahrada pro chodce a cyklisty. Oblast Kyjí (Na Hutích) je hustě osídlena a metro umožňuje rychlou cestu do centra města. Nové propojení umožní i zkrácení vazeb za službami v oblasti jižně od metra Rajská zahrada. Nezbytné koordinovat se záměrem SŽDC na novou zastávku vlaku.