Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Kvalita přestupní vazby je jedním ze základních oblastí vnímání kvality veřejné dopravy ze strany cestujících. Systematické rekonstrukce přestupních bodů dle zásad obsažených ve Standardu zastávek PID zvýší atraktivitu veřejné dopravy pro cestující, odstraní bariéry při přestupu a celkově zpřístupní veřejnou dopravu. Snadný a komfortní přestup rovněž v určitých případech umožní nové trasy cestujcícím a příklon k osovému pojetí linkového vedení.


Opatření zahrnuje nastavení programu rekonstrukcí přestupních bodů PID (VHD) na území Prahy i na území Středočeského kraje za účelem systematického zvyšování kvality přestupní vazby v rámci PID dle zásad obsažených ve Standardu zastávek PID. V rámci programu bude nutná spolupráce všech investorů a správců jednotlivých částí přestupních bodů, včetně státní organizace SŽDC. Opatření rovněž zahrnuje nastavení příslušných pravidelných finančních toků do tohoto programu (celkově či částečně přes organizátora IDS).