Preference BUS na křižovatkách se SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Zvýšení atraktivity veřejné dopravy; zvýšení ekonomické efektivity provozu veřejné dopravy; zvýšení kapacity infrastruktury veřejné dopravy.

Plošné vybavení všech křižovatek řízených SSZ na území HMP s provozem BUS systémem detekce vozidla před křižovatkou a nasazení signálních programů, které reálně a efektivně udělují prioritu průjezdu vozidel VHD křižovatkou. Součástí opatření je i postupné prověření systému preference BUS na stávajících SSZ v síti BUS na území HMP, a to jak systému detekce, tak aktualizace/vyladění signálních programů pro poskytování větší priority průjezdu VHD. Součástí opatření může být i prioritizace tohoto opatření dle významu SSZ pro provoz veřejné dopravy.