Plány mobility pro velké zaměstnavatele a školy

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

  • vtáhnutí velkých firem a škol k větší zodpovědnosti i za dopravu zaměstnanců/žáků

Toto opatření má za cíl stanovit základní standardy a nastavení plánů mobility velkých zaměstnavatelů a škol a zřídit funkci koordinátora plánů mobility (systematická podpora Magistrátu HMP v zajištění propojení dopravního plánování strategických dokumentů HMP a všech pražských městských, případně středočeských organizací). Opatření musí být součástí marketingu HMP na podporu udržitelné mobility.

Jde o strategické dokumenty pro větší zaměstnavatele a školy, které ctí základní principy plánů udržitelné mobility a slouží ke zjišťování a vyhodnocování dopravního chování zaměstnanců, žáků a studentů (rodičů dovážejících žáky či studenty) a případně i návštěvníků. Na základě analýzy se navrhne řešení pro ovlivňování dopravního chování dojíždějících za účelem vyšší efektivity a udržitelnosti. Plány mobility pro velké zaměstnavatele a školy jsou blíže uživateli dopravního systému než plán mobility celého města/oblasti, a tudíž mohou na uživatele lépe zacílit.