Napojení SSZ na dopravní ústřednu

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • možnost ovládání SSZ z HDŘÚ bez nutnosti provádět operativní zásahy v místě SSZ
  • přehled o funkci všech SSZ
  • přehled o funkci detektorů

V současné době je na HDŘÚ napojeno cca 70 % všech SSZ v Praze. Proces připojování dalších probíhá v rámci projektu na obnovu SSZ a cílovým stavem do konce projektu (2022) je připojení všech SSZ na HDŘÚ. Pro efektivní využití systému řízení oblastí je třeba dobudovat kabelové trasy pro přímé řízení SSZ oblastními dopravními scénáři přes ODŘÚ.

SSZ, která pozbyla významu z dopravního hlediska, není třeba připojovat a lze zahájit proces jejich demontáže.

Proces napojení může být ovlivněn zastaralým komunikačním protokolem jednotlivých SSZ, proto musí být zároveň přistoupeno k jeho obnově. Je nutné zajistit dostatečnou přenosovou kapacitu tak, aby na ústřednu byly přenášeny informace ze všech vstupů do řadiče. Zároveň musí být umožněn přenos stavu všech parametrů a čítačů z řadiče do ústředny.