Liniové řízení Pražského okruhu

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení kapacity nadřazené sítě ve špičkových hodinách dne

Pražský okruh je komunikací ve správě ŘSD. Liniové řízení je použito pouze na jeho nejnovějších úsecích a je vhodné jej rozšířit i na zbylé úseky. Pro toto rozšíření se doporučuje zadání odborné studie na postup doplnění liniového řízení, včetně definování požadavků na systém (HW a SW) a harmonogramu/prioritizaci výstavby.