Křižovatka Beranka

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

  • odvedení průjezdné dopravy v ulici Náchodské v Horních Počernicích

Nová mimoúrovňová křižovatka Beranka na D11 zajišťuje dopravní připojení přeložky silnice II/611 na dálnici D11 a dvou nových komunikací s lokálním dopravním významem pro distribuci mezioblastních vztahů – komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice a komunikační propojení Ve Žlíbku – MÚK Beranka vedené severně podél dálnice D11 (alternativně v nově vyhledávané stopě směrem k Běchovicím pro odvedení tranzitní dopravy). Vlastní větve mimoúrovňové deltovité křižovatky budou vybaveny dvěma malými okružními křižovatkami a jednou křížovatkou styčnou.