Křížení železniční trati ve Velké Chuchli

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

  • zlepšení podmínek pro průjezd autobusové dopravy
  • nový podchod pro pěší

Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velká Chuchli odstraňuje stávající dopravní závadu úrovňového křížení místní komunikace Starochuchelské s důležitou železniční tratí Praha – Beroun v km 11,902 v blízkosti křižovatky Dostihová – Radotínská. Mimoúrovňové křížení je navrženo formou silničního nadjezdu. Součástí této stavby je také vybudování podchodu pro pěší v místě rušeného přejezdu.