Kooperativní systémy v dopravní infrastruktuře

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

– zvýšení bezpečnosti provozu
– zvýšení informovanosti řidičů (např. pro parkování)


Kooperativní ITS systémy (C-ITS nebo C2X) umožňují přímou komunikaci mezi vozidly navzájem a současně také mezi vozidly a ITS jednotkami umístěnými na dopravní infrastruktuře. Pomocí jednotek umístěných v okolí infrastruktury napojených na dopravní řídící centra tak mohou být řidiči informováni např. o pohybu vozidel či personálu údržby na vozovce před nimi, o pohybu vozidla IZS, o vzniku kolony před nimi, o nebezpečí v podobě námrazy na vozovce atd.
Je však třeba pečlivě definovat oblasti, v nichž bude použití systémů přípustné a oblasti, v nichž to možné nebude. Není možné na jedné straně budovat např. dynamicky řízená SSZ a na straně druhé na nich nasazovat pevné řízení s cílem předávat informace o délce signálů do vozidel.
Projekt uvažuje nejprve o zadání studie (2020), která bude definovat možnosti konkrétních aplikací a vhodné lokality (oblast nebo liniový tah). Výstupem projektu pak bude několik konkrétních aplikací ITS nejlépe v jediné lokalitě včetně vyhodnocení dopadů na charakteristiky dopravního proudu a na jednotlivé uživatele (od 2022 dále).