Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Kvalitní koncepční základna Středočeského kraje pro oblast preference VHD, včetně stanovení závazných zásad realizace preferenčních opatření; součástí je i metodika navrhování a zřizování preference BUS, která v souladu s principem jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního režimu pro něj definuje a dopravní značení jednotná pravidla (vzorová řešení).


Koncepční dokument Středočeského kraje pro oblast preference VHD = koncepční dokument obsahující analytickou část s definicí problémových úseků; koncepci preference VHD, zásady realizace preferenčních opatření a provazbu na strategických a organizační rámec v rámci Středočeského kraje. Součástí koncepce je i metodika navrhování a vyznačování preferenčních opatření pro autobusy VHD, jako jednoznačný návod pro projektanty i DOSS při projednávání.