Jednotný vzhled vozidel PID

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.10 Integrované služby v mobilitě

Pozitivní dopady

  • vnímání PID jako jednotného systému ze strany cestujících
  • zlepšení povědomí o systému PID
  • zjednodušení orientace cestujících, jednotná podoba služby
  • zvýšení kvality reprezentace systému PID

Cílem projektu je jednotný vnější vzhled i vizuál interiéru všech vozidel systému Pražské integrované dopravy dle zásady „Cestující cestuje Pražskou integrovanou dopravou, nikoliv s dopravcem.“ Jednotný vzhled vozidel napříč jednotlivými dopravci je jedním ze základních identifikačních prvků integrovaného dopravního systému a také nositelem vizuálního stylu systému PID. Projekt navazuje na dosavadní zkušenosti u autobusové a částečně i železniční dopravy a má za cíl sjednotit vzhled vozového parku PID, zdůraznit značku systému PID i základní myšlenky propagující používaní veřejné dopravy i zjednodušit orientaci cestujících včetně sjednocení služby zákazníkům a zrovnoprávnění jednotlivých dopravců.

Základem projektu je v první fázi sjednocení vzhledu vozového parku autobusů v návaznosti na uzavírání nových dlouhodobých smluv a realizace jednotnosti vzhledu u nových železničních vozidel, v dalších etapách i pro další druhy dopravy.