Fyzické oddělování tramvajových tratí

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Zvýšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy
  • Zvýšení cestovní rychlosti tramvajové dopravy
  • Snížení provozních nákladů tramvajové dopravy
  • Zvýšení bezpečnosti tramvajové dopravy
  • Zvýšení prestiže veřejné dopravy (tramvaje jedou, auta stojí)

Pokračování realizace betonových oddělovacích tvarovek, či jiných segragačních opatření (zvýšená obruba, zkosená obruba) pro oddělování tramvajových tratí od vozovek, zvláště na komunikacích s kongescemi IAD.