Dojezdové doby na Městském okruhu

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zlepšení informování účastníků provozu,
  • zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
  • snížení dopadů mimořádných událostí do plynulosti provozu,
  • zlepšení kvality ovzduší poklesem emisní zátěže ze silniční dopravy,
  • rozvoj ITS na komunikační síti hl. m. Prahy,
  • zajištění datové interoperability dopravních informací (předávání také ve formátech DATEX II a lokalizace i v Open-LR).

aktivitou v rámci tohoto projektu bude instalace systému pro detekci, výpočet a prezentaci dojezdových dob včetně nabídky alternativních tras z vybraných radiál do cílového/průjezdního místa na Městském okruhu (vnitřním okruhu), ukládání a předávání dat pro jejich následné využití v off-line i on-line režimu. Po nasazení, případně doplnění senzorické části bude systém pomocí strojového čtení registračních značek projíždějících vozidel nebo identifikace zdrojů signálů Bluetooth a Wi-Fi (doplňková zařízení ve vozidlech) sledovat dojezdové doby vozidel mezi detekčními řezy. Pro informování řidičů budou na městském okruhu a jeho příjezdech osazena také zařízení pro provozní informace pro zobrazení aktuálních dojezdových dob (ZPI-DD) ke zvoleným cílům – např. stejný cíl po jiné části městského okruhu nebo nejbližší cíle po městském okruhu. V některých případech mohou být využity pro informování o dojezdových dobách i některé stávající, vhodně lokalizované ZPI. Projekt zahrnuje princip otevřenosti dat a rozhraní ITS systémů jak pro oblast vývoje aplikací, tak konečných uživatelů.

Mezi základní výstupy řešeného projektu patří především proměnné informace o alternativních dojezdových dobách (orientační časový údaj v minutách), které budou účastníkům silničního provozu poskytovány v reálném čase přímo na komunikační síti města. Získané a poskytované informace umožní řidičům zvolit v reálném čase optimální dopravní trasu ke specifikovanému cíli.