Dálnice D3 – středočeská část

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.4 Dokončení Pražského okruhu

Pozitivní dopady

  • Zrychlení dopravy obecně
  • Odvedení tranzitu mimo intenzivně zastavěná území
  • Snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • Odlehčení přetížené vstupní části úseku dálnice D1

Středočeský úsek dálnice D3, který bude napojen na Pražský okruh u Jesenice, kde jsou již předpřipravena zemní telesa křižovatky.

V rámci pražského regionu dálnice umožní optimální urbanizaci prostoru Jílového, který nemá v současné době odpovídající silniční spojení s Prahou. V rekreačních dnech umožní trasa D3 výrazně odlehčit silnicím II/105, II/603 a rovněž i silnicím II/102 a II/104, neboť převezme značnou část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví.

Výstavbou dálnice dojde k odstranění uvedených dopravních závad původní trasy a k podstatnému snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v přilehlých obcích a městech v oblasti kolem Prahy, kde došlo v posledních letech k mohutné bytové výstavbě.

Celková délka všech 5 úseků čtyřpruhové dálnice je 58,5km.