Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

  • Zlepšení dopravní dostupnosti okrajových částí Prahy na VHD
  • Zlepšení dostupnosti veřejné vybavenosti
  • Snížení závislosti obyvatel okrajových částí na IAD

Studie technického prověření možností doplnění stezek pro chodce a cyklisty v přidruženém prostoru pozemních komunikací v okrajových částech města. Nové stezky umožní obyvatelům okrajových částí dostat se komfortně a bezpečně k zastávkám kapacitní kolejové dopravy nebo k občanské a obchodní vybavenosti pomocí aktivní dopravy, jako alternativa k IAD. Dnešní stav pozemních komunikací v okrajových částech Prahy neumožňuje bezpečné využití aktivní dopravy vzhledem k šířkovým parametrům. Stezky mohou sloužit případně i pro rekreační cyklistickou dopravu.