3. 11. 2020

Barrandovskému mostu uleví Dvorecký

Mosty a lávky nejen v Praze jsou z hlediska stavu a možností bezpečného užívání hodnoceny na stupnici od jedné do sedmi, kdy sedmička znamená havarijní stav. Ten může vyústit až v havárii, která postihla například Trojskou lávku, nyní již znovu postavenou. Nová Trojská lávka je širší, lépe z hlediska technického stavu kontrolovatelná, a měla by tak vydržet dalších sto let.

Nejfrekventovanější pražskou komunikací je Barrandovský most, po kterém denně projede až 143 000 aut. Hodnocen je pátým stupněm. Jeho rekonstrukce začala nedávno a předání hotové stavby je naplánováno na rok 2025. V prvním roce rekonstrukce by provoz na mostě omezen být neměl, protože se zatím pracuje na opravě mostní konstrukce. K uzavírkám jízdních pruhů dojde až v roce 2022. Most byl postaven s životností sto let a základní materiály jako beton a ocel skutečně takhle dlouho vydrží. Jenže vozovky, chodníky a další součásti tzv. mostního svršku se opotřebovávají rychleji právě kvůli enormnímu provozu.

Intenzita dopravy na Barrandovském mostě naroste po zprovoznění Radlické radiály, kterou připravuje odbor investic pražského magistrátu. Proto je nutné na to celý uzel v předstihu připravit. ČVUT ve spolupráci s firmami PUDIS a SATRA připravuje řešení, jak dopravní situaci zlepšit. Studie navrhuje přestavby mimoúrovňových křižovatek, které prodlouží tzv. průpletové úseky na mostě. Právě tyto krajní jízdní pruhy, kde vozidla najíždějí a sjíždějí z Barrandovského mostu, jeho kapacitu nejvíce snižují. Na stole je nyní několik možností, které se prověřují dopravní simulací. Zatím se ve všech zvažovaných variantách podařilo inkriminované úseky prodloužit, některá řešení dokonce obsahují i nová napojení do okolní uliční sítě.

Provozu na Barrandovském mostě uleví také nový Dvorecký most, který bude po zhotovení sloužit kromě pěších a cyklistů hlavně autobusům a tramvajím. Náklady na jeho výstavbu se vyšplhají k jedné miliardě korun a hotový by mohl být už za necelé čtyři roky. Povede z pomezí Smíchova a Hlubočep do Podolí. Na Barrandovském mostě tedy ubude zejména intenzivní autobusová doprava a tím vznikne víc prostoru pro plynulý provoz aut. Na Dvorecký most se tramvaje dostanou po již připravených kolejích vedoucích ze zlíchovské části Nádražní ulice, kde byla nedávno tramvajová trať zrekonstruována. Z oblasti Dvorců se v rámci naplnění pražského plánu udržitelné mobility počítá s prodloužením tramvajové trati až k metru Budějovická a dále na Pankrác. Zavedení tramvají do Jeremenkovy ulice se však brání především místní obyvatelé, kteří se obávají úbytku parkovacích míst před svými domy. V Budějovické ulici se ale v současné době už obnovují koleje, které tam byly v provozu ještě v sedmdesátých letech 20. století a po zrušení trati byl středový pás využíván jako parkoviště.