31. 3. 2023

Praha usiluje o zavedení zóny setkávání

Zóna setkávání (nebo také sdílený prostor) je ve vyspělých zemích nejen v Evropě jedním ze standardních dopravních režimů a přístupů k projektování ulic, náměstí a veřejných prostranství. V zóně setkávání se upřednostňuje pohyb chodců a cyklistů, zvyšuje jejich bezpečnost, a přitom se zachovává provoz všech ostatních druhů dopravy. Přehledností a vyšší bezpečností vytváří zóny setkávání atraktivní veřejný prostor. Hodí se proto do center měst, ať už na náměstí nebo do úzkých uliček, ale i do přednádražních prostor nebo školních kampusů.

Systémové podmínky pro projektování a zavádění zón setkávání v zahraničí vytváří příslušná legislativa a technické normy. U nás tomu tak stále bohužel není a odborníci na dopravu a rozvoj města by tento stav chtěli změnit. Zavedení zóny setkávání do české legislativy je také jedním z opatření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Pozitivní zkušenosti s režimem zóny setkávání zpracované v přehledové studii pro hlavní město Prahu byly základem koncepčního návrhu potřebných legislativních změn. Ty vyžadují doplnění zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 294/2015 Sb., příslušných technických norem i technických podmínek. Koncepční návrh na zavedení zóny setkávání do českého legislativního řádu byl projednán na úrovní hlavního města Prahy a diskutován v rámci uskupení CityDeal se zástupci dalších českých měst. Přípravě podmínek pro zavedení zón setkávání se aktuálně věnuje i pracovní skupina Ministerstva dopravy.

Dne 25. dubna 2023 se k tématu zóny setkávání uskuteční v pražském CAMPU setkání zástupců měst a odborníků na městské a dopravní plánování.

Více informací k zavedení zóny setkávání naleznete na webových stránkách zpracovatele podkladu pro Prahu #zóna setkávání – Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (vojtechnovotny.cz)