We’ll make travelling to work, to shop and for entertainment easier!

Prague and the entire Central Bohemian metropolitan area need not only comfortable modern roads and public transportation with a sufficient capacity, but also effective transportation management. Sometimes the solutions to the problems are simple; all that’s needed is a small administrative change in the procedures or competencies, other times it is necessary to build new roads, bypasses, pavements or footbridges.

1
2
3
4
city
# Name Area of proposal Detail
121 Posílení železničních linek mimo špičku
Provoz veřejné dopravy

Opatření spočívá v zavedení kratších intervalů na jednotlivých železničních linkách …

122 Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí
Organizace a regulace dopravy

V roce 2015 bylo vybaveno cca 100 SSZ …

123 Optimalizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je …

124 Odstranění vybraných SSZ
Organizace a regulace dopravy

Vypnutí nebo odstranění SSZ s negativními vlivy pro výraznou většinu …

125 Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ
Organizace a regulace dopravy

Vypracování obecného návodu pro projektování preference MHD na SSZ (HW …

126 Fyzické oddělování tramvajových tratí
Organizace a regulace dopravy

Pokračování realizace betonových oddělovacích tvarovek, či jiných segragačních opatření …

127 Rekonstrukce Malostranského náměstí
Doprava a veřejný prostor

Malostranské náměstí je nejen z historického hlediska jedno z nejvýznamnějších …

128 Studie generální opravy Strahovského tunelu
Silniční infrastruktura

Nutnost opravy Strahovského tunelu byla zřejmá již v roce 2010. …

129 Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí
Organizace a regulace dopravy

Dovybavení světelných signalizačních zařízení, která jsou opatřena HW …

130 Rekonstrukce Dvořákova nábřeží
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci Dvořákova nábřeží v úseku Čechův most …

131 Jednotný systém odbavení cestujících v PID – MOS
Multimodální cestování

Pražská integrovaná doprava vytváří jednotný přestupní tarifní systém, …

132 Rekonstrukce ulice Táborská
Doprava a veřejný prostor

V současné době se připravuje pouze rekonstrukce TT, …

133 Rekonstrukce ulice Zenklova
Doprava a veřejný prostor

Rekonstrukce tramvajové trati a navzujícího prostoru v úseku Elsnicovo náměstí …

134 Křížení železniční trati ve Velké Chuchli
Silniční infrastruktura

Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velká Chuchli …

135 Obchvat Písnice
Silniční infrastruktura

Východní obchvat Písnice včetně napojení terminálu Depo písnice. …

136 Systémové vyhodnocení kvality provozu VHD
Organizace a regulace dopravy

Opatření zahrnuje vyvinutí a nastavení systému pravidelného vyhodnocování kvality …

137 Obchvat Dolních Měcholup (Hostivařská spojka)
Silniční infrastruktura

Východní obchvat Dolních Měcholup je úsek, jehož realizací …

138 Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách
Organizace a regulace dopravy

Předmětem opatření je koncepční příprava a následná realizace systémového …

139 Křižovatka Beranka
Silniční infrastruktura

Nová mimoúrovňová křižovatka Beranka na D11 zajišťuje dopravní připojení …

140 Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM)
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je omezení, respektive vyloučení zbytné dopravy v linii …