We’ll make travelling to work, to shop and for entertainment easier!

Prague and the entire Central Bohemian metropolitan area need not only comfortable modern roads and public transportation with a sufficient capacity, but also effective transportation management. Sometimes the solutions to the problems are simple; all that’s needed is a small administrative change in the procedures or competencies, other times it is necessary to build new roads, bypasses, pavements or footbridges.

1
2
3
4
city
# Name Area of proposal Detail
61 Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu
Organizace a regulace dopravy

S rozmachem vyhrazených jízdních pruhů (zejména pro autobusy …

62 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v druhé …

63 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v první prioritní …

64 Propojení Černý Most – Kyje Na Hutích
Doprava a veřejný prostor

Studie nového propojení Černého mostu a Kyjí (Na Hutích) za …

65 Severní tramvajová tangenta – územní stabilizace a příprava
Kolejová infrastruktura

Tzv. Severní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících …

66 Propojení komerční zóny Zličín s metrem
Doprava a veřejný prostor

Studijní prověření možností zřízení komfortní pěší vazby mezi …

67 Východní tramvajová tangenta – územní stabilizace a příprava
Kolejová infrastruktura

Tzv. Východní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících …

68 Oblastní dopravně závislé řízení na zbývajících ústřednách
Organizace a regulace dopravy

Dosud připravovaný projekt rozvoje dopravně závislého řízení (mezi jinými opatřeními) …

69 Studie a vývoj aktivní detekce vozidel pomocí koop.systémů
Organizace a regulace dopravy

Studie by se měla zaměřit na možnosti komlpexního využití …

70 Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací
Silniční infrastruktura

Studie technického prověření možností doplnění stezek pro chodce …

71 Lávka na Vysočanské náměstí
Doprava a veřejný prostor

Studie zaměřená na prověření možností zřízení nové lávky propojující …

72 Propojení Nemocnice Motol s Vypichem
Doprava a veřejný prostor

Studie propojení zastavěné oblasti se stanicí metra Nemocnice …

73 Rozvoj P+R při stanicích metra
Multimodální cestování

Jedná se o rámcové investiční opatření, které předpokládá naplnění …

74 Oblastní dopravně závislé řízení a detekce incidentů
Organizace a regulace dopravy

Projekt řeší zkvalitnění řízení dopravy ve vybraných 39 …

75 Zlepšení systému preference autobusů na SSZ
Organizace a regulace dopravy

Na základě údajů z odometru vozidel se nyní autobus …

76 Doplnění a údržba detektorů na SSZ
Organizace a regulace dopravy

Při dynamickém řízení SSZ vychází zařazování jednotlivých fází …

77 Kooperativní systémy v dopravní infrastruktuře
Organizace a regulace dopravy

Kooperativní ITS systémy (C-ITS nebo C2X) umožňují přímou …

78 Scénáře řízení dopravy
Organizace a regulace dopravy

V předchozích letech byla vytvořena množina několika desítek …

79 Napojení SSZ na dopravní ústřednu
Organizace a regulace dopravy

V současné době je na HDŘÚ napojeno cca 70 % …

80 Liniové řízení Pražského okruhu
Organizace a regulace dopravy

Pražský okruh je komunikací ve správě ŘSD. Liniové …