We’ll make travelling to work, to shop and for entertainment easier!

Prague and the entire Central Bohemian metropolitan area need not only comfortable modern roads and public transportation with a sufficient capacity, but also effective transportation management. Sometimes the solutions to the problems are simple; all that’s needed is a small administrative change in the procedures or competencies, other times it is necessary to build new roads, bypasses, pavements or footbridges.

1
2
3
4
city
# Name Area of proposal Detail
221 Tramvajová trať Pankrác – Budějovická
Kolejová infrastruktura

Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pankrác do …

222 Tramvajová trať Na Veselí – Pankrác
Kolejová infrastruktura

Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pražského povstání …

223 Železniční spojení Praha – Letiště – Kladno
Kolejová infrastruktura

Projekt spočívá v komplexní modernizaci železniční trati č. 120 v úseku …

224 Tramvajová trať Nádraží Podbaba – Suchdol
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové trati Nádraží Podbaba – Suchdol Jedná …

225 Tramvajová trať Dvorecký most
Kolejová infrastruktura

Výstavba nového mostu pro veřejnou dopravu vč. tramvajové …

226 Tramvajová trať Počernická
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové trati v Počernické ulici (Vinohradské hřbitovy – …

227 Metro D: úsek Nám. Míru – centrum (možnost pokračování)
Kolejová infrastruktura

Opatření zahrnuje studijní a modelové prověření a na základě toho případnou …

228 Metro D: úsek Náměstí Míru – Pankrác
Kolejová infrastruktura

Prodloužení trasy metra D v úseku Pankrác – Náměstí …

229 Metro D: úsek Pankrác – Depo Písnice
Kolejová infrastruktura

Výstavba nové trasy metra D v úseku Pankrác – …

230 Koncepce elektrifikace autobusových linek v Praze
Provoz veřejné dopravy

Program rozvoje elektrobusů v PID navazuje na výzkumné a ověřovací projekty …

231 Tramvajová smyčka Zahradní Město
Kolejová infrastruktura

Výstavba nové tramvajové smyčky Zahradní Město za účelem …

232 Tramvajová smyčka Depo Hostivař
Kolejová infrastruktura

Výstavba nové tramvajové smyčky Depo Hostivař za účelem …

233 Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa)
Provoz veřejné dopravy

V návaznosti na pilotní ověřovací provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením …

234 Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje vyjasnění kompetencí při správě zastávek a přestupních bodů …

235 Preference na SSZ v SčK – vozidla
Organizace a regulace dopravy

Projekt představuje nákup a instalaci zařízení do autobusů, které …

236 Preference na SSZ v SčK – řadiče a dopravní řešení
Organizace a regulace dopravy

Předmětem opatření je pasportizace SSZ na území Středočeského kraje, …

237 Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji
Organizace a regulace dopravy

Koncepční dokument Středočeského kraje pro oblast preference VHD …

238 Legislativa pro preferenci VHD
Organizace a regulace dopravy

Návrh úprav právních a technických norem (zejména Zákona č. 361/2000 …

239 Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze
Organizace a regulace dopravy

Pracovní skupina pro koordinaci návrhu preference VHD – …

240 Program preference VHD HMP- mimo osy
Organizace a regulace dopravy

Program navrhování a realizace preferenční opatření mimo preferenční osy …