Cestu do práce, na nákup i za zábavou usnadníme!

Praha i celá metropolitní oblast středních Čech potřebují nejen moderní pohodlné cesty a veřejnou dopravu s dostatečnou kapacitou, ale i efektivní řízení dopravy. Někdy jsou řešení problémů jednoduchá – stačí třeba drobná administrativní změna v postupech či kompetencích, jindy je třeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky nebo lávky.

1
2
3
4
city
# Název Oblast návrhů Charakteristika
81 Vlastnictví a správa SSZ
Organizace a regulace dopravy

V současné době je v Praze cca 100 SSZ, …

82 Dojezdové doby na Městském okruhu
Organizace a regulace dopravy

aktivitou v rámci tohoto projektu bude instalace systému pro …

83 Datová platforma a Virtualizace hl.m.Prahy
Multimodální cestování

Jednotná datová a integrační platforma pro HMP. Datová platforma …

84 Dálnice D3 – středočeská část
Silniční infrastruktura

Středočeský úsek dálnice D3, který bude napojen na Pražský …

85 Městský okruh- Pelc-Tyrolka – Štěrboholská r. (proj.příp.)
Silniční infrastruktura

Jená se o projektová příprava souborur staveb Městského okruhu …

86 Propojení Dopraváků – Spořická (nové napojení Čimic)
Silniční infrastruktura

Komunikační propojení  Dopraváků – Spořická (nové napojení Čimic) …

87 Hostivařská spojka – propojení SOKP 511 – Přátelství
Silniční infrastruktura

Úsek Hostivařské spojky mezi Pražským okruhem 511 (MUK …

88 Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly
Silniční infrastruktura

Přeložka silnice I/12 bude využívána k zajištění každodenních příměstských …

89 Pražský okruh (D0), 520 ( Březiněves – Satalice D10)
Silniční infrastruktura

Úsek 520 Březiněves – Satalice (D10) je součástí …

90 Pražský okruh (D0), 518 a 519 (Ruzyně – Březiněves)
Silniční infrastruktura

Úseky 518 a 519 Rzyně – Suchdol a Suchdol – …

91 Program zřizování zón 30
Doprava a veřejný prostor

Vytvoření programu na zřizování nových, případně úpravu stávajících zón …

92 Program zřizování pěších zón v centru města
Doprava a veřejný prostor

Vytvoření studie a akčního plánu (programu) na zřizování nových, případně …

93 Strategie udržitelné logistiky
Organizace a regulace dopravy

Strategie udržitelné logistiky pro oblast Pražské metropolitní oblasti …

94 Polohy spojů DPP do systémů ROPID
Multimodální cestování

Předmětem opatření je zajištění předávání on-line dat o polohách …

95 Automatické sčítání cestujících ve vozidle
Multimodální cestování

Cílem tohoto projektu je vytvoření systému, který dokáže …

96 Fond mobility – prověření
Procesy v mobilitě

Jedná se o studii na prověření možností zavední fondu mobility …

97 Klárov – rekonstrukce
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulic Chotkovy sady, Pod Bruskou …

98 Zavádění BIM pro dopravní infrastrukturu
Procesy v mobilitě

Studie závádění standardu BIM (komlexní digitální informační systém …

99 Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj
Silniční infrastruktura

Zpracování projektové dokumentace na úpravy uzlu dopravně-organizačního, telematického a stavebního …

100 Rekonstrukce ulic Veletržní a Dukelských hrdinů
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulic Dukelských hrdinů, Veletržní, Strojnická …