Zřizování preference TRAM při obnově a výstavbě SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Zvýšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy
  • Zvýšení cestovní rychlosti tramvajové dopravy
  • Snížení provozních nákladů tramvajové dopravy
  • Zvýšení bezpečnosti tramvajové dopravy
  • Zvýšení prestiže veřejné dopravy (tramvaje jedou, auta stojí)

V současné době nedochází v řadě případů obnovy SSZ k automatickému zřižování preference tramvajové dopravy (náměstí Míru, Vršovická, V Olšinách), a to i v případě zavedení dynamického řízení, či preference bývá zřízena až s větším časovém odstupem od obnovy SSZ (Evropská). Vybavení HW je přitom obvykle kompletní. Chybí odpovídacící SW.

Cílem tohoto procesního opatření je zajistit, aby současně s obnovou SSZ bylo vždy uvedeno do provozu dynamické řízení s preferencí tramvajové dopravy.

Opatření je třeba přijmout na straně projektantů dokumentace dopravních řešení (kvalita, přiměřená rychlost, reflexe na připomínky, kontrola ze strany odborného útvaru města, či přímo vypracování dokumentace odborným útvarem města) a na straně projednání především se státní správou (silniční správní úřad, Policie ČR) za účelem nastavení jasných pravidel procesu vznášení a vypořádávání připomínek v přiměřeném čase.