Zřízení stanicového bikesharingu

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.11 Sdílená mobilita

Pozitivní dopady

  • Základní výhody bikesharingu jsou:
  • snižování dopravních kongescí a zlepšení kvality ovzduší – obecně se předpokládá, že člověk, který bude využívat kolo, nebude muset využít IAD, což je zejména v centrální oblasti Prahy značný benefit;
  • zlepšení dostupnosti v rámci řešené oblasti – rychlost pohybu na kole je značně vyšší, než chůzí;
  • odlehčení MHD ma kratší trasy
  • implementace cyklodopravy do dopravního systému Prahy;
  • zlepšení zdraví rezidentů (podpora aktivní dopravy);

Bikesharing je systém půjčování tzv. „veřejných kol“ pro rezidenty i turisty, jde o  systém dopravy, který funguje hlavně na kratší vzdálenosti, většinou se zaměřením na centrální či turisticky atraktivní oblasti, obvykle ve spojení s MHD.

Stanicový systém je založen na možnosti půjčování a vracení kol pouze ve speciálních stojanech a zajištění systému oprav i průběžného balancování kol (převozy mezi jednotlivými stanicemi tak, aby nikde nechybělo). Odkládání kol je zajištěno do předem vybraných míst, kde nepřekáží dalším účastníkům. Systém má smluvně vybraného provozovatele, který musí splňovat stanovená kritéria. Provoz a rozšiřování je pod kontrolou města, tomu odpovídají i náklady.

 

Jízdní kolo je nejdostupnější prostředek individuální dopravy, lze jej používat i bez řidičského oprávnění.