Zlepšení systému preference autobusů na SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zlepšení spolehlivosti a rychlosti MHD při vzniku kongescí před SSZ
  • zmenšení zdržení MHD čekajících v kolizních směrech (minimalizace zbytečného čekání na MHD stojící dlouho v zastávce)
  • eliminace rizika neodhlášení autobusů MHD ze SSZ (díky kontinuální informaci z vozidla)

Na základě údajů z odometru vozidel se nyní autobus přihlásí radiovým telegramem obsahující stupeň preference a směr do SSZ. Nyní se vozidlo MHD do SSZ hlásí pouze pomocí binární informace (jede/nejede) ve dvou přihlašovacích bodech. Řadič SSZ tak postrádá důležité informace o vozidle, jako je jeho rychlost a aktuální poloha před SSZ. Tyto informace jsou nepostradatelné zejména při vzniku kongescí před SSZ, nebo při umístění zastávky před SSZ.

Doporučuje se zadání odborné studie. Studie má prověřit možnost rozšíření stávajícího datového přenosu informací z každého vozidla (jedinečné ID vozidla, ujetá vzdálenost od prvního přihlášení, popřípadě i aktuální rychlost) do řadiče SSZ (optimálně jednou za sekundu), od prvního přihlášení až do konečného odhlášení vozidla. Studie má prověřit schopnost řadiče přijímat na jednom vstupu z detektoru preference tyto informace. Součástí studie má být navržení nových algoritmů na straně SSZ, které budou na tyto doplňující informace z každého jednotlivého vozidla reagovat.

Sytém je vhodné navrhnout jako otevřený i pro ostatní dopravce, je však nutné jej zabezpečit (ID vozidla), aby nedošlo k jeho možnému zneužití. Nejvyšší stupeň preference v novém systému mají mít složky IZS (prověřit možnost preference IZS v tomto systému – z důvodu odlišné reakce řízení). Vstupy z detektorů by musely být standardně zaznamenávány do registru v řadiči. Na dopravní ústřednu je nutné zajistit přenos všech dostupných dat o vozidle z řadiče SSZ (ID, poloha).