Zkapacitnění Štěrboholské radiály MÚK Rybníčky – Průmyslová

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.5 Dokončení Městského okruhu

Pozitivní dopady

  • Zvýšení kapacity úseku
  • Zvýšení bezpečnosti
  • Zvýšení stability provozu

Jedná se o studii, projektovou dokumentaci a realizaci opatření zkapacitnění MO v úseku MÚK Rybníčky – Průmyslová, která je relativně rychle proveditelná oproti přeložce Městského okruhu do tunelových úseků. Přeložka MO, která navýší kapacitu uliční sítě v tomto segmentu Prahy je zprovoznitelná až po roce 2030 za předpokladu dostatku finančních prostředků. Zkapacitněním se odstraní málo kapacitní připojení na MO z ulice Průmyslová, kde dochází k velkému rozdílu intenzit a jsou zde časté kongesce a také se tím reaguje na zkapacitnění všech silničních/dálnčních vstupů do HMP (D0, D10, D11 a I/12). Jedná se o zkapacitnění úseku cca 1 km silnice pro motorová vozidla o jeden jízdní pruh v každém směru.

Intenzita automobilové dopravy na předmětném úseku byla v roce 2017 94 400 voz./24h