Vyžadování uplatňování Standardu zastávek PID po ŘSD a SŽDC

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení kvality zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy
  • manuál pro projektanty i státní správu
  • kategorizace zastávek a přestupních bodů PID, stanovení rozsahu vybavení zastávek a přestupních bodů prvky pro cestující na základě kategorie, apod.

Opatření zahrnuje společný  požadavek  hl.  m.  Prahy  a  Středočeského  kraje  na  Ministerstvo  dopravy  ČR,  aby doporučilo/nařídilo uplatňování Standardu zastávek PID organizacím jím zřízeným (SŽDC, ŘSD). Tento bod je velmi důležitý i ve vztahu k využívání a podobě výpravních budov železničních stanic, které by měli poskytovat zázemí cestujícím veřejné dopravy v rámci přestupních bodů mezi železnicí a návaznou dopravou. Další důležitou oblastí je také podoba orientačních a navigačních systémů používaných ve stanicích a zastávkách vlaků, jejich zlepšení a sjednocení s ostatními prvky používanými v rámci PID a  také  pro  podobu  orientačních  a  informačních  systémů  pro  cestující  (zajištění  účasti  zástupců ROPID/IDSK při jednáních se SŽDC týkajících se dané problematiky).