Vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

  • Vznik dostatečného množství nabíjecích bodů pro elektromobil, který bude mít kapacitu baterie vždy na 100%
  • Navýšení počtu elektromobilů a podpora elektromobility
  • Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích.
  • Snížení závislosti na ropě a zemním plynu
  • Potenciál snížení provozních nákladů

Cílem opatření je navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic na území hl. města Prahy, podpora rozvoje elektromobility a přispění ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily. Zároveň bude dosaženo konkrétních kroků při plnění závazku postupného vymezení spalovacích motorů z centra Prahy a snižování závislosti na ropě a zemním plynu.

Vzniklá síť nabíjecích stanic bude umožňovat její použití pro širokou veřejnost, jako podpora užívání elektromobilů občany v rámci městského provozu, městskými organizacemi, ale také třetími stranami pro podporu vhodných komerčních projektů.má za cíl navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic (AC a DC stanice) na území hl. města Prahy. 

Celkově se jedná o vybudování 9 základů pro osazení běžné nabíjecí stanice (AC stanice do 22kW výkonu) na parkovištích a vybudování 50 základů pro osazení rychlé nabíjecí stanice (DC stanice začínající na nabíjecím výkonu 50kW) v blízkosti veřejností často navštěvovaných a v místech s vysokou hustotou obyvatel na km2 na celém území hl. města Prahy.

Předmětem opatení je návrh a realizace stavby základů pro běžné a rychlé nabíjecí stanice. Projekt je rozdělen na dvě části podle rychlosti nabíjecích stanic – běžné a rychlé nabíjecí stanice, dále pak na jednotlivé fáze podle zvoleného typu nabíječky.

Vybudování základů pro nabíjecí stanice v majetku hlavního města Prahy bude klíčové pro další rozvoj elektromobility v Praze. MHMP bude rozhodovat a koordinovat vhodné umístění nových stanic  prostřednictvím výstavby základů, které bude mít ve svém majetku a bude je dále pronajímat vysoutěženému dodavateli/provozovateli nabíjecích stanic.