Vlastnictví a správa SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • scelování koordinovaných tahů narušených soukromým vlastnictvím jednotlivých SSZ
  • snížení emisí a hluku
  • možnost úpravy signálního plánu bez komunikace se soukromým majitelem

V současné době je v Praze cca 100 SSZ, která nejsou ve správě a vlastnictví města (TSK). V případě změny dopravního zatížení či potřeby následných úprav je velmi složité, až nemožné, učinit s vlastníkem dohodu, ačkoli má dle platných smluv zpravidla úpravu na svém zařízení strpět. Soukromá SSZ rovněž vykazují častou poruchovost některých částí (např. detektorů), což je projevem slabé údržby. Mnoho dopravních tahů je roztříštěno do několika koordinovaných skupin SSZ, mezi nimiž jsou SSZ v soukromém vlastnictví a při návrhu koordinace s nimi nelze pracovat.

Řešením je převzít co nejvíce takových SSZ do majetku a správy města (TSK) a každá další SSZ budovat pod záštitou města (TSK), s finančním přispěním developera.