Tramvajová trať Kobylisy – Sídliště Bohnice

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • náhrada intenzivní autobusové dopravy komfortnější, kapacitnější a ekologičtější tramvajovou dopravou
  • nová přímá spojení (nejen k metru, ale i do dalších oblastí Prahy – mimo jiné do centra MČ Praha 8)
  • základ budoucího systémového propojení Prahy 6 a Prahy 8 (tzv. severní tangenta)
  • podpora tangenciálních spojení (směr Praha 8, Praha 3, Praha 10)
  • zklidnění 4-proudých sídlištních komunikací – více zeleně (zatravněné těleso)
  • městotvorná funkce tramvajové dopravy

Nová TT Kobylisy – Sídliště Bohnice napojí jeden z největších sídlištních celků v Praze na tramvajovou dopravu. Velmi intenzivní autobusová doprava bude nahrazena ekologickou, kapacitnější a komfortnější tramvajovou dopravou. Tramvajová doprava navíc nabídne nejen spojení k metru, ale také nová přímá spojení do dalších oblastí Prahy (např. Palmovka, Želivského, Holešovice, nábřeží atd.)

Tramvajová trať je zároveň důležitou součástí budoucího tangenciálního propojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 (tzv. severní tramvajová tangenta).

Provozní náklady tramvajové dopravy budou kompenzovány úsporou provozních nákladů z intenzivní autobusové dopravy.