Systémové vyhodnocení kvality provozu VHD

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

Pravidelné a systematické vyhodnocování provozu povrchových módů veřejné dopravy přinese objektivní a kvalitní podklad pro rozhodování o zavedení preferečních opatření, respektive pro jejich navrhování a optimalizaci. Přinese de facto automatizovanou identifikaci problémových míst, na které se bude možné konkrétně zaměřit při zavádění prvků preference veřejné dopravy.


Opatření zahrnuje vyvinutí a nastavení systému pravidelného vyhodnocování kvality provozu veřejné dopravy (TRAM a BUS) v jednotlivých (mezizastávkových) úsecích sítě. Součástí opatření je jak vyvinutí metody, tak následné naprogramování příslušného softwaru využívající data o provozu veřejné dopravy. Vyhodnocení bude probíhat na straně organizátora Pražské integrované dopravy, do jejich systémů jsou všichni dopravci PID povinni zasílat data o pohybu spojů.

Pravidelné a systematické vyhodnocování provozu veřejné dopravy bude sloužit jako zásadní a kvalitní podklad pro navrhování a optimalizaci preferenčních opatření.