Studie a vývoj aktivní detekce vozidel pomocí koop.systémů

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zlepšení plynulosti a bezpečnosti jízdy zájmových vozidel,
  • automatizace operativního řízení,
  • přechod na otevřený systém preference (jak ze strany správce, tak i vůči provozovatelům vozidel),
  • využití kooperativních systémů pro zvýšení efektivity, spolehlivosti a adaptivity řízení.

Studie by se měla zaměřit na možnosti komlpexního využití kooperativních systémů pro účely aktivní detekce libovolných zájmových vozidel (HD, IZS, …) na křižovatkách se SSZ a prověřit náročnost náhrady stávajícího proprietálního systému preference vozidel DP hl. m. Prahy a okrajově testovaného systému preference vozidel IZS.

Předností kooperativních systémů (založených na ITS G5) je jejich otevřenost a nepřetržité poskytování polohy, rychlosti a dalších informací o vozidle (např. číslo linky/číslo vozidla/RZ, stupeň požadované preference/obsazení vozidla/právo přednostní jízdy, dveřní signál/staničení, plovoucí autorizační kód a další). Tyto informace by mohla preferenční jednotka řadiče SSZ sledovat, vyhodnocovat odvozené informace (např. trajektorie jízdy, délky kolon, autorizace požadavku) a s využitím samoučících funkcí je výrazně efektivněji využívat pro adaptivní řízení dopravy. K prověření je i poskytování informací od infrastruktury k vozidlům (např. vektorová mapa křižovatky s aktuálně nejčastějšími trajektoriemi pohybu vozidel ve všech křižovatkových pohybech).

Studie by měla ověřit situaci v oblasti možného dovybavení používaných řadičů SSZ, které by za přiměřených nákladů dokázalo spolehlivě vytěžit nastíněné příležitosti kooperativních systémů a bylo by vhodné k nasazení v podmínkách Prahy a Středočeského kraje. Ideální by mohly být především rozšiřující karty určené přímo do sběrnic používaných řadičů, které by disponovaly autonomními výpočetními a komunikačními schopnostmi. V případě nedostatečnosti nabídky stávajícího trhu by měla být konkretizována poptávka a zajištěn technologický vývoj potřebného HW. Součástí opatření je ověřovací nasazení a testovací provoz zvolených řešení v reálných podmínkách na dostatečném počtu všech používaných typů řadičů SSZ.