Strategie udržitelné logistiky

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.8 Zásobování města

Pozitivní dopady

  • řešení oblasti městského zásobování v širším kontextu Prahy
  • identifikace míst vhodných pro rozvoj citylogistiky
  • analýza možnosti podpory citylogistických opatření ze strany města

Strategie udržitelné logistiky pro oblast Pražské metropolitní oblasti se bude zabývat identifikací hlavních tras nákladní dopravy, včetně tranzitní a zdrojové/cílové, identifikaci oblastí generujících nákladní dopravu (služby, průmyslová zařízení, velkoobchod), analýzou rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou prostorů určených k nakládce a vykládce přepravovaných nákladů a poptávkou po nich a odhalením konfliktních zón, kde dochází ke střetu s ostatními druhy dopravy. Součástí strategie bude i vytipování vhodných lokalit pro umístění veřejných logistických center za hranicí hl. města společně s plochami vhodnými pro umístění citylogistických center určených pro zásobování širšího centra na území hlavního města Prahy. Strategie bude taktéž řešit otázku alternativních druhů zásobování města včetně preference ekologických druhů zásobování.