Strategie podpory alternativních pohonů

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

  • Vznik dostatečného množství nabíjecích bodů pro elektromobily, který bude mít kapacitu baterie vždy na 100%.
  • Navýšení počtu elektromobilů a podpora elektromobility
  • Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích.
  • Snížení závislosti na ropě a zemním plynu
  • Potenciál snížení provozních nákladů

Opatření předpokládá nastavení strategie rozvoje dobíjecích míst v Praze a okolí (vytvoření celkové koncepce pozic ve městě a okolí). Měla by vzniknout strategická mapa pro umísťování nových nabíjecích míst na území HMP, aby se předešlo vícenásobnmu umístění stanic v jedné oblasti a naopak žádnému umístění v oblasti jiné.  

Zároveň opatření předpokládá i další podporu rozvoje elektromobility prostřednitcvím:

  • zjišťování potenciálu využití sloupů veřejného osvětlení pro rozvoj dobíjecích míst (trvalý přívod proudu do lampy VO) nebo snad dostupných veřejných umístění.
  • předepsat povinnost vybavení elektrickou zásuvkou parkovací stání v garážích bytových domů (zásuvka 230V, požární bezpečnost) pro dobíjení elektromobilů. Elektromobil by se tak mohl dobíjet po celou dobu, co bude zaparkován v garáži a být tak plně nabit před další jízdou.
  • zvýhodnění elektromobilů v hromadných garážích pomocí vyhrazených stání, které jsou legaslativně stanoveny svislými a vodorovnými značkami. Zabránilo by se tím neoprávněnému stání vozidel se spalovacími motory na místě pro elektromobil.

Vyšší investiční náklady by měly být kompenzovány úsporou provozních nákladů uživatelů elektromobilů. 

Dostatečný počet veřejných nabíjecích bodů pro každého zajistí snadné připojení a plné využití potenciálu elektromobilů.