Snížení energetické náročnosti Strahov. a Zlíchov. tunelu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zlepšení parametrů osvětlení Strahovského a Zlíchovského tunelu,
  • úspory provozních nákladů tunelů,
  • zvýšení spolehlivosti vybavení tunelů,
  • doplnění bezpečnostního naváděcího osvětlení,
  • přizpůsobení vybavení tunelů současné legislativě,
  • zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Projekt je zaměřen na úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíchovském tunelu.

Náklady na osvětlení silničních tunelů, zejména jejich nájezdových částí s adaptačním osvětlením, jsou jednou z nejvyšších položek nezbytných pro zajištění provozu. Toto osvětlení je nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, a proto můžeme dosáhnout úspor jen použitím svítidel a světelných zdrojů s vyšší účinností přeměny elektrické energie na světelnou, v případě adaptačního osvětlení k tomu přistupují i úspory vytvořené dokonalejším řízením intenzity osvětlení.

U obou tunelů projekt navrhuje doplnění systému naváděcího osvěltení a výměnu stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji, a to včetně napájecích kabelů, které svým provedením odpovídají současné legislativě pro tunelové instalace. Současně proběhne výměna nosných a úložných konstrukcí pro kabely a také výměna stávajících transformátorů zajišťujících dodávky elektrické energie za efektivnější typy.