Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.9 Parkoviště P+R a B+R

Pozitivní dopady

  • může zvýšit atraktivitu páteřních linek,
  • pro uživatele zůstává přeprava vně území Prahy flexibilní, zatímco mezi městy a v Praze může být jednodušší/rychlejší,
  • při zcelení do krajského systému může síť do budoucna plnit klíčovou roli v zajištění dopravní obsluhy řídce osídlených oblastí.

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v první prioritní oblasti Středočeského kraje, o předpokládané souhrnné kapacitě okolo 1800 parkovacích stání. Na území PMO se jedná o lokality (setříděné dle uvažované kapacity) Úvaly, Hostivice, Benešov, Lysá nad Labem, Strančice, Zdice, Čelákovice a Milovice o celkové kapacitě 1400 parkovacích stání. U jednotlivých lokalit se pohybuje kapacita od 50 do 450 parkovacích stání.