Rozvoj P+R při stanicích metra

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.9 Parkoviště P+R a B+R

Pozitivní dopady

  • vně území města je přeprava maximálně flexibilní, zatím co uvnitř území města bývá i rychlejší a méně komplikovaná,
  • město získává příznivější dělbu přepravní práce a uvolňují se nároky na průjezdy hustě zastavěným územím,
  • investice do sítě parkovacích kapacit, která má ambice na strategické uplatnění v budoucnosti.

Jedná se o rámcové investiční opatření, které předpokládá naplnění návrhu Metropolitního plánu Prahy (verze k datu 31. 5. 2016) v oblasti rozvoje systému P+R při stanicích metra. Metropolitní plán Prahy uvažuje při stanicích metra následující lokality (setříděné dle přírůstku kapacit): Zličín a Zličín II (Ringhofferova), Depo Hostivař, Opatov I a Opatov II, Depo Písnice, Nové Butovice, Černý Most I, Veleslavín, Smíchovské nádr., Písnice, Stodůlky, Nádraží Krč, Roztyly, Střížkov, Rajská zahrada a Nové Dvory. Souhrnně je u stanic metra uvažována realizace okolo 9320 parkovacích stání.